Online registrácia do súťaže bola ukončená.

Obráťte sa prosím na organizátora súťaže e-mailom rescue@emergency-ba.sk alebo telefonicky 0911 408 520 (p. Vido).

© 2015 Emergency-ba.sk, Všetky práva vyhradené.

KREA