Registračný formulár RESCUE 2017 Memoriál Vladimíra Kostolanského

Organizačný tím podujatia Rescue 2017 - Memoriál Vladimíra Kostolanského, Vás chce týmto požiadať o presné vyplnenie údajov vo formulári. Predídete tým prípadným komplikáciám s Vašou registráciou. Úspešná registrácia na podujatie bude potvrdená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Povinné údaje sú označené * červenou hviezdičkou.

UPOZORNENIE!
Pre veľký záujem o aktívnu účasť na súťaži posádok RZP registrácia bude prebiehať nasledovne:
Dňa 17.03.2017 – spustenie registrácie (balíky A,B,C, F).
Dňa 04.04.2017, 10:00 – ukončenie registrácie pre súťažné posádky (balík F).
Dňa 05.04.2017 – žrebovanie súťažných posádok, ktoré postupujú do súťaže.
Dňa 07.04.2017 – spustenie registrácie pre balíky D, E (s ubytovaním). Balíky bude možné registrovať iba do minutia ubytovacích kapacít.
Dňa 30.04.2017, 10:00 – ukončenie registrácie.

Účastnícke poplatky podujatia RESCUE 2017 sa nachádzajú na stránke ZZS Bratislava alebo aj tu.
V prípade otázok kontaktujte organizátora súťaže e-mailom na: rescue@emergency-ba.sk alebo telefonicky: 0911 408 507 (p. Podobová).

Pasívna účasť

Autor / Spoluautor

Autor

Súťažná posádka

Personál

Prvý člen posádky

Spoluautor 1

Druhý člen posádky

Spoluautor 2


Vyplnením a odoslaním registračného formulára dávam (v súťažnej posádke každý člen osobitne) týmto súhlas organizátorom podujatia súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle ust. §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam dobrovoľne a na dobu nevyhnutnú pre organizovanie podujatia s možnosťou tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. V súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11 zákona o ochrane osobných údajov dávam organizátorovi súťaže súhlas na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy vyhotovené v súvislosti so súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie.

© 2015 Emergency-ba.sk, Všetky práva vyhradené.

KREA