! REGISTRÁCIA UKONČENÁ !

Drahí priatelia,

s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že s prihliadnutím na viacero strategických dôvodov, sme dospeli k rozhodnutiu presunúť obľúbenú súťaž posádok záchrannej zdravotnej služby RESCUE 2021 do nasledujúceho roka.

Uhradené poplatky za registráciu Vám budú vrátené na číslo účtu, z ktorého sme platbu prijali.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a tešíme sa na Vás v II. kvartáli 2022, na jubilejnom 10. ročníku.

 


rescue@emergency-ba.sk 

+421 902 972 900

Pasívna účasť

Autor / Spoluautor

Autor

Súťažná posádka

Personál

Prvý člen posádky

Spoluautor 1

Druhý člen posádky

Spoluautor 2

© 2022 Emergency-ba.sk, Všetky práva vyhradené.

KREA