Organizačný tím podujatia Rescue 2019 - Memoriál Vladimíra Kostolanského, Vás chce týmto požiadať o presné vyplnenie údajov vo formulári. Predídete tým prípadným komplikáciám s Vašou registráciou. Úspešná registrácia na podujatie bude potvrdená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Povinné údaje sú označené * červenou hviezdičkou.

Pre veľký záujem o aktívnu účasť na súťaži posádok RZP registrácia bude prebiehať nasledovne:
Dňa 04.03.2019 - spustenie registrácie (balíky A,B,C,F).
Dňa 02.04.2019, 10:00 - ukončenie registrácie pre súťažné posádky (balík F).
Dňa 03.04.2019 - žrebovanie súťažných posádok, ktoré postupujú do súťaže.
Dňa 04.04.2019 - spustenie registrácie pre balíky D,E (s ubytovaním). Balíky bude možné registrovať iba do minutia ubytovacích kapacít.
Dňa 26.04.2019, 10:00 - ukončenie registrácie na podujatie.

Účastnícke poplatky podujatia RESCUE 2019 sa nachádzajú na stránke ZZS Bratislava alebo aj tu.
V prípade, že do pár minút neobdržíte informáciu o úspešnej registrácii na podujatie, skontrolujte si spamový priečinok alebo kontaktujte organizátora súťaže e-mailom na: rescue@emergency-ba.sk alebo telefonicky: 0911 408 507 (p. Podobová).

Pasívna účasť

Autor / Spoluautor

Autor

Súťažná posádka

Personál

Prvý člen posádky

Spoluautor 1

Druhý člen posádky

Spoluautor 2

© 2019 Emergency-ba.sk, Všetky práva vyhradené.

KREA